Populariseringprijs

This page is in Dutch, because our popularization is aimed at the Dutch public.

Elk jaar reikt LOT een populariseringsprijs uit voor werk dat resultaten van taalkundig onderzoek toegankelijk maakt voor een groot publiek. Het reglement en de prijswinnaar worden via de LOT-website bekend gemaakt.

De jury bestaat uit taalkundigen uit het onderzoeksveld en professionals die in hun werk met taal te maken hebben (wetenschapsjournalisten, redacteuren, bloggers, e.d.). Allerlei vormen van populariserend werk kunnen meedingen naar de prijs: boeken, tijdschriften, websites, radio- of tv-programma’s, cursusvormen, artikelen, enz. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Grote Taaldag, die ieder jaar plaats vindt op de eerste zaterdag in februari.