Kennislink Taal & Spraak

De onderzoeksinstituten verenigd in LOT financieren gezamenlijk de themapagina ‘Over Taal gesproken’ op Kennislink.

In opdracht van het ministerie van OC&W verzorgt Kennislink op het internet een aantrekkelijke presentatie van een groot scala aan wetenschappelijke onderwerpen. De Kennislinksite wordt vooral bezocht door scholieren uit de hogere klassen van het voortgezet onderwijs. Kennislink biedt een degelijk vertrekpunt voor (profiel)werkstukken: de artikelen op de site worden geschreven door wetenschappers en zijn daarom actueel en betrouwbaar, en de kennisdossiers bevatten een brede oriëntatie op een specifiek thema. Met het thema ‘Over Taal gesproken’ worden de nieuwste ontwikkelingen binnen de taalwetenschap ontsloten voor een breed publiek.