De Grote Taaldag

De Grote Taaldag wordt door LOT georganiseerd in samenwerking met de Algemene Vereniging Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla).

Op de website van Anéla is meer informatie te vinden: http://anela.nl/en/activiteiten/grote-taaldag/

Tijdens het Taalgala, dat plaatsvindt na afloop van de Grote Taaldag, wordt de LOT-populariseringsprijs 2018 uitgereikt.